<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1631437997181525&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
ipo 1
ҮНЭТ ЦААС СОНИРХОГЧИЙН АНКЕТ
Уг анкет нь хөрөнгийн зах зээлд оролцон, үнэт цаасанд хөрөнгө оруулах сонирхолтой хүмүүст мэдээлэл хүргэх зорилгоор ашиглагдана. Анкетад бөглөгдсөн мэдээллийн дагуу бид тантай холбоо барьж, хөрөнгө оруулалтын боломжийг танилцуулах болно.